Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Μαρία Τσίρμπα
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Μαρία Τσίρμπα

Το επάγγελμα και οι σχέσεις του ατόμου είναι οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ευζωία του και απαιτούν δέσμευση, φροντίδα και ισορροπία

Μαζί μπορούμε να δουλέψουμε για θέματα που αφορούν:

  • Διαχείριση χρόνου - ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.
  • Δυσκολία εύρεσης κατάλληλου εργασιακού αντικειμένου.
  • Αλλαγή σταδιοδρομίας.
  • Όρια και διεκδικητικότητα.
  • Προετοιμασία για συνέντευξη
  • Λήψη απόφασης, στοχοθεσία, πλάνο δράσης.

Οι στόχοι της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μπορεί να είναι:

  •  Ενδυνάμωση και στήριξη στη διαδρομή αλλαγής σταδιοδρομίας. 
  • Αύξηση της λειτουργικότητας και της παραγωγικότητας.
  • Μείωση του άγχους.
  • Αναγνώριση των επαγγελματικών αξιών, κινήτρων και προτεραιοτήτων

Οι ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας πραγματοποιούνται σε ένα κλίμα κατανόησης, αποδοχής και εμπιστευτικότητας, όπου το άτομο μοιράζεται ελεύθερα ότι επιθυμεί.

Η συνολική διάρκεια της διαδικασίας δεν προκαθορίζεται και διαφέρει ανά περίπτωση. 

Η διάρκεια των ατομικών συνεδριών είναι 60΄ και μπορούν να γίνουν διαδικτυακά και δια ζώσης. 


* Ειδικές τιμές για ευπαθείς ομάδες. 


Στείλε μήνυμα τώρα