Διάγνωση Μαθησιακού Προφιλ

Η Διάγνωση Μαθησιακού Προφίλ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που στόχο έχει να κάνει τη διαδικασία της μάθησης πιο ελκυστική και ευχάριστη.

Γίνεται με την χρήση του αντίστοιχου ψυχομετρικού εργαλείου της Ariston και δίνει τον υπερισχύον μαθησιακό τύπο και τους βοηθητικούς, ώστε ο/η μαθητής/τρια αλλά και το περιβάλλον να γνωρίζουν ποιος τρόπος μετάδοσης της πληροφορίας είναι πιο αποτελεσματικός για αυτούς και να προσαρμόσουν τον τρόπο μελέτης τους αντιστοίχως.

Επίσης δίνει αποτελέσματα για τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού, βασισμένες σε 7 κατηγορίες (συνταίριασμα, κανόνες, υποσύνολα, τομές, ανακατασκευή, αναλογίες, σύνθεση). Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να δούμε και αν υπάρχει κάποια μαθησιακή δυσκολία, ώστε να γίνει η αντίστοιχη παραπομπή.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Συμπλήρωση του τεστ ηλεκτρονικά

  • Συνεδρία συμβουλευτικής 60' με το παιδί και τον κηδεμόνα 

*Ειδικές τιμές για ευπαθείς ομάδες. 


Στείλε μήνυμα τώρα